Aktualności Opis projektu Dokumenty Galeria In english Kontakt

Zakres rzeczowy projektu "Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego" (dalej CeNT) obejmuje  budowę dwóch budynków na potrzeby dydaktyki wraz  z ich wyposażeniem. W CeNT I mieścić się będą sale wykładowe, seminaryjne oraz laboratoria dydaktyczne, z których korzystać będą studenci kierunków: biologia, chemia, biotechnologia, informatyka, ochrona środowiska oraz doktoranci. Budynek CeNT II przeznaczony będzie dla Wydziału Fizyki.

Prowadzona działalność w ramach Centrum Nowych Technologii "Ochota"  UW będzie obejmowała przede wszystkim dziedziny związane z nowymi technologiami (biotechnologią, technologiami biomedycznymi, informatycznymi i informacyjnymi) oraz nowymi materiałami.

Realizacja Projektu wynika z potrzeby zapewnienia studentom, doktorantom i młodym naukowcom dostępu do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej, która pozwoliłaby na to, by proces ich kształcenia, szczególnie w zakresie kierunków priorytetowych, był efektywny, nowoczesny i oparty o najwyższe standardy, zapewniając dostęp do wiedzy i praktycznych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, w społeczeństwie i gospodarce opartej  na innowacyjności.

Z punktu widzenia oddziaływania na poziomie ogólnokrajowym, realizacja projektu wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów w dziedzinach nowych technologii, co pozwoli na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W nowopowstałych obiektach wchodzących w skład CeNT będą reprezentowane wybrane dyscypliny naukowe, mające obecnie największy wpływ na szybkość postępu technologicznego i cywilizacyjnego. Są nimi w przypadku opisywanego projektu przede wszystkim: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, ochrona środowiska, technologia chemiczna.